GÜNDEM

VALİLİK GENELGESİ (GÜVENLİK TEDBİRLERİ)

VALİLİK GENELGESİ (GÜVENLİK TEDBİRLERİ)

 

İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.10.2016 tarihli ve 23635644-530-6803 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı emirleri ile "milli kültür ve geleneğimizin bir parçası olan ve ülkemiz genelinde vatandaşlarımız tarafından açık veya kapalı alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerde vatandaşlarımızın korunmasına yönelik alınacak önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, açık alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesi, güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi için kapalı mekanlarda yapılacak düğün, kınagecesi vb. organizasyonların yetkili idareye bildirimi için gerekli duyuruların yapılması, söz konusu organizasyonlarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması ile vatandaşlarımızın gün boyunca yoğun olarak bulunduğu otogarlarda yolcu giriş ve çıkışlarında gerekli güvenlik kontrollerinin sıklaştırılması" istenilmiştir.

İlgi emir gereği Mersin ili sınırları içerisinde temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla;

1. Bulvar, cadde, sokak ve benzeri herkesin kullanımına açık alanlarda düğün, kınagecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasına,

2. Kapalı mekanlar ile yasal engel olmayan açık alanlarda yapılacak düğün, kınagecesi, sünnet düğünü ve benzeri organizasyonlar hakkında ilgili Kaymakamlığa en az 24 saat öncesinden yazılı bildirimde bulunulması gerektiğine,

3. Düğün, kınagecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılacağı yerlerde Kaymakamlıklarca gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına,

4. Vatandaşlarımızın gün boyunca yoğun olarak bulunduğu otogarlar ve tren istasyonlarının yolcu giriş ve çıkışlarında gerekli güvenlik kontrollerinin sıklaştırılmasına,

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmiş olup aksine hareket edenler hakkında aynı kanunun 66’nci maddesi gereği, Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Bu karar görev ve sorumluluk alanları itibariyle kolluk kuvvetleri, Kaymakamlıklar ve Belediyeler tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Haber Tarihi : 13/01/2017