GÜNDEM

T.C.MERSİN İLİ TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu

YELMAD MAD. İNŞ. NAK. PET. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. II(A) GRUBU KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ( MERSİN İLİ TOROSLAR İLÇESİ, ÇELEBİLİ KÖYÜ 85414 RUHSAT NOLU SAHA MEVKİİ ) D U Y U R U Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çelebili Köyü 85414 ruhsat nolu saha mevkiinde Yelmad Mad. İnş. Nak. Pet. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “II(A) Grubu Kalker Ocağı Kapasite Artışı Projesi” ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup nihai kabul edilmiştir. ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. Komisyonca nihai edilen ÇED Raporu 10 takvim günü halkın görüş ve önerilerine açılmıştır. ÇED Raporunu incelemek isteyenler, https://mersin.csb.gov.tr/mersin-ili-toroslar---ilcesinde--duyuru-382370 web adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Valiliğimizde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED Raporu’nu inceleyebilir, süreç içerisinde rapora ilişkin görüş ve önerilerini bildirebilirler. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Haber Tarihi : 18/07/2019