GÜNDEM

İMAR PLANI DEĞIŞIKLIĞI

İmar Planı Değişikliği

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 8984 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilmiş; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 562 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 21/11/2019 tarihinde başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 21/11/2019