GÜNDEM

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞIŞIKLIĞI

İlan Metni 27/11/2019

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evrenli Mahallesi 111 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 564 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 27/11/2019 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 28/11/2019