GÜNDEM

2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU BİLGİLENDİRMESİ

2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU BİLGİLENDİRMESİ

 

872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' in 23.maddesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11.maddesi belirlenen  idarelerce  ve belediye  meclisince  atık su ve evsel katı    atık tarife  ücretleri  kararı  alınmadan  önce  halkın  önerilen  tarifeler  ve  esasları  hakkında  bilgilendirilmesi, görüş  ve  önerilerinin alınması  maksadıyla  ücretlerin  hangi  esaslar  çerçevesinde   belirlendiğini, hangi  ana  maliyet  kalemlerinin   dikkate  alındığını,  geçmiş yıllardaki maliyetleri,  planlanan yatırım programını  ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” denilmektedir.

 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi Raporu ile ilgili görüş ve önerilerinizi atikyönetimi@toroslar-bld.gov.tr mail adresine ulaştırabilirsiniz.

Duyuru

Evsel Katı Atık Fiyatları.docx

TOROSLAR Katı Atık Tarife Raporu.docx
 

Haber Tarihi : 28/02/2020