GÜNDEM

97 NOLU KEPIRLI MAHALLESI İMAR UYGULAMASI 6

97 Nolu Kepirli Mahallesi İmar Uygulaması 6

İ L A N METNİ;

Belediyemiz mahallelerinden Kepirli Mahallesinde tapunun Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi 2 pafta 32 ve 33 parseller ve O33A01C4B pafta 165 ada 1 ve 4 parseller ile O33A01C4B pafta 168 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması,Belediye Encümenimizin 19.02.2020 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve arazi ve arsa düzenlemesi hakkındaki yönetmeliğin 25. ve 26.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

Haber Tarihi : 06/03/2020