GÜNDEM

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi 9534 ada 5 parsel ile 37 ada 3 parsel batısındaki alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih ve 87 sayılı kararıyla tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 10/06/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Haber Tarihi : 10/06/2020