GÜNDEM

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 9236 ada 1 parsel ile 8123 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 124 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 10/06/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Haber Tarihi : 10/06/2020