GÜNDEM

SACİDE ÖZMEN “KAZ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (KAZ YETİŞTİRME KAPASİTESİ; 12.650 ADET/DÖNEM KAZ (EŞDEĞER TAVUK; 37.950 ADET/DÖNEM) ” PROJESİ DUYURUSU

SACİDE ÖZMEN “KAZ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (KAZ YETİŞTİRME KAPASİTESİ; 12.650 ADET/DÖNEM KAZ (EŞDEĞER TAVUK; 37.950 ADET/DÖNEM) ” PROJESİ DUYURUSU

 

İlimiz Toroslar İlçesi, Evrenli Mahallesi, 143 ada, 28 nolu parselde Sacide ÖZMEN tarafından kurulması planlanan “Kaz Üretim ve Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı (Kaz Yetiştirme Kapasitesi; 12.650 adet/dönem kaz (eşdeğer tavuk; 37.950 adet/dönem)” projesine, 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Valiliğimizce (Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 27/05/2020 tarih ve 23645791-220.02-E.2020148 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

       Tüm halkımıza duyurulur.

DUYRU2.pdf

DUYURU1.docx

 

Haber Tarihi : 10/06/2020