GÜNDEM

ASKI BILDIRIM

Osmaniye Mahallesi 418 ada 119 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi
418 ada 119 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz
Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 373 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun
8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 20/08/2020
tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Askı Bildirimi.pdf

Haber Tarihi : 20/08/2020