GÜNDEM

İLAN ASKI TUTANAĞI - YAVCA MAHALLESİ KADASTRO ÇALIŞMASI

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir. Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin bilgilendirme duyurusu müddeti olan 05/11/2020 ila 19/11/2020 tarihleri arasındaki 15 günlük bilgilendirme duyurusu süresi içerisinde Mersin Kadastro Müdürlüğüne başvurarak itiraz etmeleri, bu 15 günlük bilgilendirme duyurusundan sonra, bilahare 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi gereğince 30 günlük askı ilanına alınacağı ilanen duyurulur.

Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 05/11/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İş bu tutanak tarafımızca tanzim edilmiştir. 05.11.2020

Haber Tarihi : 05/11/2020