GÜNDEM

Osmaniye Mahallesi 418 Ada 119 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı

İLAN METNİ
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi,
418 ada 119 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi Belediyemiz
Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 373 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunun
8/b maddesine göre Belediyemiz Hizmet Binası ilan panosunda ve İnternet sitesinde 20/08/2020
tarihinde başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi
içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine 1 adet itiraz bulunmaktadır. Söz konusu
itiraz Mersin Büyükşehir Belediyesinin 14/10/2020 tarih ve 576 sayılı karar ile uygun görülmüş
olup ; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre itiraz sonrası onaylanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 18/11/2020
tarihinde başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 18/11/2020