GÜNDEM

İLAN METNİ

                                                                                      İ L A N METNİ

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurudere Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir. Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan süresi olan 15/12/2020 ila 13/01/2021 tarihleri arasındaki 30 (otuz) günlük ilan süresi içerisinde Kadastro Mahkemesine dava açmaları ve dava açıldığına dair Mahkemeden alınacak belgenin Kadastro Müdürlüğüne ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmazlara ilişkin kadastro güncelleme işlemlerinin kesinleşeceği 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur

İLAN TARİHİ : 15.12.2020

İLAN BİTİM TARİHİ : 13.01.2021

Haber Tarihi : 17/12/2020