GÜNDEM

MERSİN İLİ, TOROSLAR İLÇESİ, (ARPAÇSAKARLAR MAHALLESİ VE ÇEVRESİ) 1. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1. Etap  1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarih ve 574 sayılı kararıyla tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 18/12/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 18/12/2020