GÜNDEM

11/1 NOLU KURDALİ MAHALLELSİ İMAR UYGULAMASI İLANI

Belediyemiz merkez mahallelerinden Kurdali Mahallesinde, Tapunun Mersin  İli, Toroslar  İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 6 pafta, 433, 437 parseller;  Osmaniye Mah. 120 pafta, 935 ada, 10, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 51, 52  parseller; 939 ada, 31 parsel; 941 ada 1  parsel; 22M-II pafta, 1412 ada, 7 parsel ile 22N-I pafta, 1413 ada, 29 parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda  2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasayla değişik 10/c  maddesine göre yapılan ve Belediye Encümenimizin 13.01.2016 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden 20.06.2017 tarih ve 11595 yevmiye numarası ile tapuda tescil olan “11 Nolu Kurdali Mah. İmar Uygulamasında” mülkiyet sahiplerinin şikayetleri üzerine yapılan incelemede, mülkiyet tespitlerinde ve imar dağıtımlarında sehven bazı hatalar yapıldığı tespit edilmiş, Sehven yapılan bu hataların düzeltilmesi için, Belediye Encümenimizden 13.08.2020 tarih ve 191 sayılı kararıyla belirtilen, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi 22M-II pafta, 1282 ada 28 parsel, 1391 ada 5 parsel, 1394 ada 96 parsel, 1398 ada 37 parsel, 1399 ada 44 ve 53 parsel; Yalınayak Mahallesi 22N-1 pafta, 1416 ada 14 ve 15 parsel, 22M-II pafta, 11429 ada 83 ve 97 parsel numaralı parselleri kapsayan düzenleme alanında alanda, 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasayla değişik 10/c  maddesine göre  imar uygulaması yapılmıştır. “11/1 Nolu Kurdali Mahallesi İmar Uygulaması” adı altında yapılan imar uygulaması Belediye Encümenimizin 16.10.2020 tarih ve 261 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Haber Tarihi : 21/12/2020