GÜNDEM

KAVAKLIPINAR MAHALLESİ KADASTRO GÜNCELLEME BİLGİLENDİRME DUYURUSU

İ L A N METNİ

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kavaklıpınar Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan
taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan
kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir. Bu cetveller ile
taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar
üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata
olduğunu iddia edenlerin bilgilendirme duyurusu müddeti olan 23/12/2020 ila 06/01/2021 tarihleri arasındaki 15
günlük bilgilendirme duyurusu süresi içerisinde Mersin Kadastro Müdürlüğüne başvurarak itiraz etmeleri, bu 15
günlük bilgilendirme duyurusundan sonra, bilahare 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi gereğince 30
günlük askı ilanına alınacağı ilanen duyurulur


İLAN TARİHİ : 23.12.2020
İLAN BİTİM TARİHİ :06.01.2021

Haber Tarihi : 06/01/2021