GÜNDEM

108 NOLU GÖZNE MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI

İ L A N METNİ

Belediyemiz mahallelerinden Gözne Mahallesinde tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 36 pafta 2736,2752 ve 2753 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması, Belediye Encümenimizin 13.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi hakkındaki yönetmeliğin 25. ve 26.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ :02.02.2021

İLAN BİTİM TARİHİ :04.03.2021

1.TASHİH İLAN TARİHİ : 04.05.2021

1.TASHİH İLAN BİTİM TARİHİ : 03.06.2021

Haber Tarihi : 02/02/2021