GÜNDEM

103 NOLU GÖZNE MAHALLESİ PARSELASYON PLANI

"103 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı " adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 15.02.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri içinBelediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ                       :15.02.2021

İLAN BİTİM TARİHİ          :16.03.2021

Haber Tarihi : 15/02/2021