GÜNDEM

İLAN ASKI TUTANAĞI

İ L A N METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Tapunun Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, N33D22A2, N33D22A3, N33D22A4, N33D22A2D pafta 210 ada 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller 248 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 parseller 301 ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 parseller, 341 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23 parseller 492 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller 494 ada 1 parsel 503 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 parseller 504 ada 1, 2, 3 parseller 505 ada 1 parsel 506 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller 11705 ada 1 nolu parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda belediyemiz tarafından, 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine istinaden yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 24.02.2021 tarih ve 44 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. ‘'111 NoluAyvagediği Mahallesi Parselasyon Planı'' adı altında yapılan parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanuna ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. Maddesine istinaden Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 12.04.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. Yönetmelik gereği Ekli ilan metninin eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu imar uygulaması ile ilgili ekli ilan metninin Belediyemiz internet sitesinde 12.04.2021 tarihinden başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay (30 gün) süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan düzenlenmiştir. 12.04.2021

Haber Tarihi : 12/04/2021