GÜNDEM

112 NOLU GÖZNE İMAR UYGULAMASI

İ L A N METNİ

Belediyemiz mahallelerinden Gözne Mahallesinde tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 34, O33A02B3, O32A02B4 ve O33A02B4C pafta 2613, 2614, 2617, 2618,2619, 2620, 2621,2622,2719,2720,2721,2722, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 4301,4302,4303,4304 parseller 189 ada 5 parsel ile 190 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması, Belediye Encümenimizin 10.03.2021 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi hakkındaki yönetmeliğin 25. ve 26.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ :16.04.2021

İLAN BİTİM TARİHİ :17.05.2021

1.TASHİH İLAN TARİHİ : 17.08.2021

1.TASHİH İLAN BİTİM TARİHİ : 16.09.2021

Haber Tarihi : 16/04/2021