GÜNDEM

“KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ”PROJESİ ÇED OLUMLU KARARI DUYURU

MERSİN TOROSLAR MADENCİLİK İNŞ. AKAR. LOJ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN “KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ”PROJESİ

ÇED OLUMLU KARARI

DUYURU

Mersin ili, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, S:86360 ruhsat nolu sahada Mersin Toroslar Madencilik İnş. Akar. Loj. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

“Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya Mersin Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’ne iletilmesi gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                     T.C.                                                                           

MERSİN VALİLİĞİ

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

Haber Tarihi : 15/06/2021