GÜNDEM

PARSELASYON PLANI İLANI

İLAN

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 27 pafta, 3153 nolu parselin tamamı, 2344, 2357 ve 3726 numaralı parselleri kısmen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 02.06.2021 tarih ve 138 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

"109 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı " adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.maddesine istinaden, ilgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 30.07.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ: 30.07.2021

İLAN BİTİM TARİHİ : 30.08.2021

 

Haber Tarihi : 30/07/2021