GÜNDEM

Soğucak (Belenkeşlik) İmar Planı Askı İlanı

17.11.2021 tarihli ve 40902 sayılı yazı.

İlgi yazı ile gönderilen İlan Metni Belediyemize ait ilan panosuna ve WEB sitemize 19.11.2021 tarihinden itibaren başlayarak 19.12.2021 tarihine kadar eşzamanlı olarak askıda kalmak üzere askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 19/11/2021