GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/02/20

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükümlerine göre, Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/03/2020 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Ana Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 G Ü N D E M :

1)  Açılış ve yoklama.

2)  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi hükümlerine göre 2020 yılı için ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi.

5) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan parklarımıza isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi hükümlerine göre, belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin görüşülmesi.

7) Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği tarafından 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilecek olan "AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması" için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 68. maddesi hükümlerine göre belediyemizin 2020 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arasındaki yaklaşık 165 hektar alanda yapılacak olan II. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin teklifin görüşülmesi.

10) Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi ve çevresini kapsayan 412 hektar alanda yapılacak olan I. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) Nisan/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12) Dilek ve temenniler.