GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/09/2020

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/10/2020 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.
 1) Açılış ve yoklama. 
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 
3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi. 
4) Belediyemizin 2021 mali yılı performans programı taslağının görüşülmesi. 
5) Belediyemizin 2021 mali yılı bütçe taslağı ile 2022-2023 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi. 
6) Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan zabıta memurlarına 2021 yılı için verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi. 
7) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi hükümlerine göre, 2021 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi.
8) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na uygun olarak 390 hektar alanda hazırlanan Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi. 
9) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na uygun olarak 104 hektar alanda hazırlanan Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi. 
10) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na uygun olarak 435 hektar alanda hazırlanan Mersin ili, Toroslar ilçesi, 6. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
11) Toroslar İlçesi Tapunun Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. 
12) 154 kV Akbelen- Mersin2 - Mersin3 (Yenileme) enerji iletim hattına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi. 
13) Mersin İli, Toroslar İlçesi, yaklaşık 830 hektar alanda “Toroslar III. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi. 
14) Kasım/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.