GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/01/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/02/2021 Salı günü saat 14.00'de ''Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'' nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Across Atlantic Development (AAD) kuruluşu tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus tarafından desteklenen ‘Ebeveynlerin Siber Zorbalıkla Mücadele Eğitimi’ adlı proje kapsamında, 15-27 Şubat 2021 tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan ve yapılacak her türlü harcamanın (ulaşım, konaklama, yeme içme, sağlık vb.) proje bütçesinden karşılanacağı eğitim ve proje çalışmalarına belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Atsız Afşın YILMAZ’ın ve belediyemiz meclis üyelerinden 9 kişinin Bulgaristan’a resmi görevli olarak gitmeleri ve gerekli proje çalışmalarının yürütülmesi için katılımcılara hizmet pasaportu çıkarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 12189 ada 1 parselin (1230.00 m²) Cami ve Kuran Kursu yapılmak üzere Mersin İl Müftülüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Mülkiyeti belediyemize ait Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 25 M I-25 M IV pafta, 11304 ada, 1 nolu parsel ve 11305 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazların Toroslar Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin borçlarına mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu adına devrine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine askı süresi içerisinde yapılan 45 adet itirazın görüşülmesi.

8) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi 255 ada 9, 10 ve 11 parsellere ilişkin 1/1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

9) Mersin İli,  Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi sınırları içerisinde tapuda 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 213 ada 7, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller, 347 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 463 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10) Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) 830 hektar alanda hazırlanan Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) 390 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

13) 104 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

14) 435 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 6. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

15) 780 hektar alanda hazırlanan ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 7. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

16) 218 hektar alanda hazırlanan ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

17) Mart/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

18) Dilek ve temenniler.