GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/05/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/06/2021 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Mersin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 290181 sayılı yazıları gereğince; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Değnek Mahallesinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 bilirkişinin seçilmesi.

5) Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 385 ada 31 numaralı parselin 6.472,50 m² lik kısmı (tamamı 8.853 m²) ile mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan toplam 9.963,01 m²' lik Mersin Arpaçsakarlar Mahallesi 11297 ada 1 numaralı parselin takasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

6)  Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7) Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

8)Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

9) “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

10) ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) ”Mersin İli, Toroslar İlçesi, 9. Etap 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) Temmuz/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

13) Dilek ve temenniler.