GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/10/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/11/2021 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belediyemizin 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun görüşülmesi.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, yetkili memur sendikası ile Toroslar Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ'a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Çukurova Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 21-25 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTC’nde gerçekleştirilecek olan “Teknik Araştırma ve İnceleme Ziyaretine” Belediye Başkanımız Atsız Afşın YILMAZ ile birlikte ÇBB Meclis Üyelerinin görevli olarak katılmaları ve katılıma ilişkin giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanması.

7) 830 hektar alanda hazırlanan “Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına" ilişkin teklifin görüşülmesi.

8)“2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilere eğitim yardımında bulunulmasına” ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

9) Mersin İli Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi 4557 ada 9 parselin satışına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10) Mersin İli Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi 140 ada 13 parselin satışına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) Aralık/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12) Dilek ve temenniler.