GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/02/2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.03.2022 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Ana Hizmet Binamızın Meclis Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılı için ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi.

5-Avrupa Birliği’nin ülkemizi de kapsayan 2022 yılı hibe “Çağrı Programları” ve Yerel ve Ulusal Kurumlar tarafından 2022 yılında yayınlanan “Proje Teklif Çağrıları” kapsamında belediyemizi temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Belediye Başkanımız Atsız Afşın YILMAZ’a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’nin 22.02.2022 tarih ve 36 sayılı yazıları doğrultusunda; yol hariç 15-17 Mart 2022 tarihleri arasında Rusya’da gerçekleştirilecek olan “MITT Moscow 27. Moskova Turizm Fuarı” na katılıma ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2384 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin görüşülmesi.

8-Nisan/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

9-Dilek ve temenniler.