GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYESİ MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/07/17

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi (Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) hükümlerine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/08/2017 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplanacaktır. Duyurulur.

 

 

G Ü N D E M :

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) Belediyemizin 2017 mali yılı bütçesine ek ödenek aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

4) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 176, 187 ve 188 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

 

5) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 303, 304, 308, 309 ve 310 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

 

6) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 324 ve 361 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

 

7) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 564, 589, 590 ve 671 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.