GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 02/11/17

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 06/11/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR.

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) Belediyemizin 2017 mali yılı bütçesine ödenek aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

4) 16-17 Şubat 2018 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilecek olan “Mersin Otoloji, Nörotoloji ve Odyoloji Günleri, 2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi” için belediyemiz bütçesinden maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

5) Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan memurları ve sözleşmeli personeli kapsamak üzere, Toroslar Belediyesindeki yetkili memur sendikası ile Toroslar Belediyesi arasında sözleşme yapmak hususunda Belediye Başkanı Hamit TUNA’ya yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

6) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre; belediyemizde 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak avukat çalıştırılması ve ödenecek olan aylık net ücretin belirlenmesi.

 

7) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlükleri ile ilgili Teşkilat Şemasının revize edilmesi ve bu müdürlüklerin “Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” lerinin güncellenmesi.

 

8) Mülkiyeti belediyemize ait Arpaçsakarlar Mahallesi, 25 M III pafta, 11322 ada, 2 nolu parsel ile mülkiyeti Mustafa Orçun DAĞ ve maliklerine ait Arpaçsakarlar Mahallesi, 11 pafta, 2192 nolu parselin takasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

9) Mülkiyeti belediyemize ait Arpaçsakarlar Mahallesi, 25 M III pafta, 11322 ada, 3 nolu parsel ile Seval ERKURT’un hissedarı olduğu Bahçe Mahallesi, 20 L I pafta, 9285 ada, 8 nolu parsel ve Bahçe Mahallesi, 20 L I pafta, 9285 ada, 9 nolu parselin takasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

10) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1470 ada, 13 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

11) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

12) Aralık/2017 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

13) Temenniler ve öneriler.