GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/02/18

MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 05/02/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR. :

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün yazıları gereğince; 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” için belediyemiz bütçesinden maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

4) Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Sosyal Destek "SODES" kapsamında, sivil toplum teşkilatlarının güçlendirilmesi amacıyla Mersin Kara Göçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneğince hazırlanan "Mersin Yörük Kadınları Çarşısı Projesi" için belediyemizin eş-başvuran olarak katılmasına, başvuru sahibi olarak Belediye Başkanı Hamit TUNA’ya projeyi uygulama kararı ile birlikte projenin faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve projenin bütçesinden kullanacağı kurum katkı payı aktarma taahhüdünü yerine getirmesi konularında yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

5) Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı bulunan Çavuşlu Mahallesi Bozyer Mevkii 214 nolu parselin, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

6) Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı Işıktepe Mahallesi 77 nolu parselin Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

7) Karaisalı Mahallesi, 7362 ada, 1 nolu parseldeki 2280 m²hisse ile Çavuşlu Mahallesi, 4687 ada, 5 nolu parselin takasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

8) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, N33d22d3b pafta, 511 ada, 1 nolu parsele ait mahkeme kararına ilişkin plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

9) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

10) Mart/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

11) Temenniler ve öneriler.