GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/03/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 02/04/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR.

 

1)Yoklama.

2) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

3) Encümen üyeleri seçiminin yapılması.

4) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

5) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

6) Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

7) Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

8) Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

9) Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

10) Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

11) Belediyemizin 2018 mali yılı bütçesine ödenek aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

12) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 27/01/2014 tarih ve 370 sayılı yazıları doğrultusunda; ilçemiz sınırları dâhilinde ahır, ağıl, barınak vb. yaparak büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ile tırnaklı hayvan besleyenlerin yasaklanacağı alanların belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

13) Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı kapsamında Mersin Akdeniz Ziraat Odası tarafından 2016 yılında sunulan "İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Olan Etkisinin Azaltılması” başlıklı proje için Belediye Başkanı Hamit TUNA' ya; başvuru sahibi olarak proje kontratını ve proje belgelerini sözleşme makamı ile ilzama, projenin bütçesinden kullanacağı bütçe oranı kadar kurum katkı payı aktarma taahhüdünü yerine getirmesi konularında yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

14) 03-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Türk-Japon Kültür, Sanat ve Edebiyat Etkinlikleri” ni içeren programa, belediyemiz tarafından başlatılan proje kapsamında Mezarlık-Akbelen Bulvarındaki binaların dış yüzeylerini ünlü ressamların eserleriyle süsleyerek belediyemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan Ressam Nazife Bilgin HAZAR”ın katılması ve ulaşım, konaklama vb. giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi

15) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi, 033A01D2A pafta, 128 ada, 15 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi.

16) Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Osmaniye Mahallesi O33- A-18-D-1-C pafta 405 ada 134 nolu parselin, trafo alanına isabet eden 42 m²' lik kısmının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne (TEDAŞ Toroslar Bölge Müdürlüğü) devredilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

17) Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Arpaçsakarlar Mahallesi 25 M IV pafta 10019 ada 3 nolu parselin, trafo alanına isabet eden 382 m²' lik kısmının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne (TEDAŞ Toroslar Bölge Müdürlüğü) devredilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

18) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

19) Mayıs/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

20) Belediyemizin 2017 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulması.

21) Belediyemizin 01/01/2017-31/12/2017 dönemini kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.

22) Temenniler ve öneriler.