GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 31/05/19

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10/06/2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Meclis Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

G Ü N D E M  :

1) Yoklama ve Açılış.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz meclisinin 2019 yılı için aylık tatilinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) Ayvagediği Mahallesinde devam eden kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi olarak seçilen Şadi GÜMELİ’nin ölümü nedeniyle yerine 1 adet bilirkişinin seçilmesi, Arslanköy, Buluklu ve Karaisalı Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi olarak seçilen Arslanköy Mahallesinden 2 kişi, Buluklu Mahallesinden 1 kişi ve Karaisalı Mahallesinden 2 kişinin, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı için yerine bilirkişi seçimlerinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre, belediyemizde 2019 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek olan aylık net ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesi hükümlerine göre; Mersin Toroslar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan ve amatör olarak faaliyette bulunan Toroslar Belediye Spor Kulübüne belediyemiz bütçesinden nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) Belediyemize bağlı Güzelyayla Mahallesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi. 

10) Temmuz/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

11) Temenniler, öneriler ve kapanış.

 

                                                                                                                                     

 Atsız Afşın YILMAZ

Belediye Başkanı