GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/12/19

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/01/2020 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

GÜNDEM: 

1)  Açılış ve yoklama.

2)  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Denetim Komisyonu Üyeleri seçiminin yapılması.

5) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi hükümlerine göre, İstiklal Vergi Dairesine borçlu kişi ve kurumların süresinde ödenmeyen vergi borçları nedeniyle haciz konulan ve satış komisyonu marifetiyle satılmasına karar verilen taşınmazların satışında görev yapmak üzere belediyemiz meclis üyeleri arasından 2020 yılı için 1 asil ve 1 yedek üyenin belirlenmesi.

6) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimizin 2020 yılı için aylık tatilinin belirlenmesi.

7) Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesinde müdürlükler arası ödenek aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) “Belediyemiz sınırları içerisinde sokak aralarında faaliyet gösteren semt pazarlarının uygun alanlara taşınması ya da kapatılması” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonları Ortak Raporunun görüşülmesi.

9) Şubat/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

10) Dilek ve temenniler.