"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

12/06/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediye Encümenimizin 23.11.2016 tarih ve 677 sayılı ön izin kararına dayanarak, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 24L-IV pafta, 7519 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller; 23L-IV pafta, 7520 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda sınır tespit hataları ve mülkiyet sahiplerinin tespitlerinde sehven yapılan uygulama hataları nedeniyle, 2981/3290 sayılı yasanın 10/C maddesine istinaden 58/1 Nolu Çavuşlu Mahallesi İmar Uygulaması adı altında yapılan imar uygulama Belediye Encümenimizin 31.05.2017 tarih ve 352 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Anılan uygulama 3194 saylı imar kanununun 19.maddesi ile aynı kanunun 18.maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ: 12.06.2017

İLAN BİTİM TARİHİ: 13.07.2017

×