"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

14/06/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediye Encümenimizin 15.03.2017 tarih ve 181 sayılı ön izin kararına dayanarak, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, N33D22C4C pafta, 642 ada 7 ve 8 nolu parseller; 11 pafta, 481 ve 483 nolu parseller numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi istinaden 89 Nolu Gözne Mahallesi İmar Uygulaması adı altında yapılan imar uygulaması Belediye Encümenimizin 26.04.2017 tarih ve 273 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

 

 

İLAN TARİHİ : 12.06.2017

İLAN BİTİM TARİHİ : 13.07.2017

×