MÜDÜRLÜKLER

Zabıta Müdürlüğü

Mİkaİl GÜL

Zabıta Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1260    Direkt : 0 324 322 72 12

zabita@toroslar-bld.gov.tr

Zabıta Müdürlüğünün görevi: Çağdaş, disiplinli, eğitimli, kültürlü ve sevecen çalışanları ile beldenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak, yetkili organlarca alınacak kararları uygulamaktır.

 

Zabıta Merkez Amirliği

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1265

 

Zabıta Ruhsat Şube Amirliği

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1266

 

Görseller