MÜDÜRLÜKLER

Sivil Savunma Uzmanlığı

Nİhat AŞÇI

Sivil Savunma Uzmanlığı

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1225

sivilsavunma@toroslar-bld.gov.tr

Sivil Savunma Uzmanlığının kuruluş amacı : Toroslar Belediyesi, personel, evrak, bina, tesis, araç ve gereçlerinin her türlü sabotaj, yıkıcı faaliyetler, yangınlar ve doğal afetlere karşı güvenliğinin sağlanması, gereken düzen ve önlemlerin alınması, bunların standartlaştırılması, personelin eğitilmesi, belirli zamanlarda tatbikatlar yapılması, diğer daire ve kurumlarla bu hizmetlerin yerine getirilmesinde karşılıklı yardım ve işbirliği düzenlenmesi konularını kapsar. .

Görseller