"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

11/04/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

İLAN 

 

        Mersin  İli,  Toroslar  İlçesi, Çopurlu Köyü 24K-I ve 25K-IV  paftalara isabet eden 4 ada 1 ve 2 nolu parseller, 5 ada 1,2,4,5,6 nolu parseller, 6 ada 1,7 ve 9 nolu parseller, 7 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parseller, 8 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller, 9 ada 1,2,3,13,14,18 nolu parseller, 22 ada 1,2,4,5 ve 6 nolu parseller, 29 ada 1,2,10,12,13 ve 15 nolu parseller ve çevresinde, 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine istinaden yapılan ve Toroslar Belediye Encümeninin 19.08.2009 tarih ve 257 sayılı kararı ile kabul edilerek ilgili tapu müdürlüğünde 08.09.2009 tarih ve 22819 yevmiye no ile tescil edilen 52 Nolu Çukurova Mahallesi  İmar Uygulamasına, yapılan uygulamada sehven mülkiyet tespit ve dağıtım hataları yapıldığı gerekçesi ile, uygulamaya giren parsellerin iptali istemiyle  Mersin 2. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve mahkeme uygulamanın iptali yönünde hüküm vermiştir. 

      Sonuçlanan Mersin 2. İdare Mahkemesi’ne ait 2012/820 Esas no, 2013/973 Karar no sayılı kararının  uygulanabilmesi için  52 Nolu Çukurova  Mahallesi  İmar Uygulaması Tapu Tescil İşi sonucu oluşan imar adaları ve bu adalardaki imar parselleri ile ilgi ada/parsellerde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas, düzeltme imar uygulaması vs. işlemi görerek yeni imar parselleri oluşmuş ise bunlarında geri dönüşümlerini sağlayacak şekilde, imar parsellerinin iptal edilerek, uygulama öncesindeki ilk kadastral parsellere geri dönüşümü sağlayacak şekilde Geri Dönüşüm Cetvellerinin hazırlanması ve geri dönüşüm yapılan bu kadastral parseller ve çevresinde yeniden imar uygulaması yapılması gerekmektedir. 

        Bu amaçla Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mah. 25K-IV pafta 10683 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 10684 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parseller, 10685 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller, 10686 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parseller,24K-I pafta 10687 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 10688 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parseller, 25K-IV pafta 10689 ada 1,2,3,4,7,8,9,11,12 ve 13 nolu imar adalarındaki parsellerin geri dönüşümünü sağlayacak şekilde imar ada ve parsellerinin iptal edilerek ilk kadastral parsellere geri dönüşüm yapıldığı, geri dönüşüm yapılan kadastral parseller ve çevresinde yeniden yapılan imar uygulaması kapsamında; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çopurlu Köyü, 24K-I ve 25K-IV  paftalara isabet eden 4 ada 1 ve 2 nolu parseller, 5 ada 1,2,4,5,6 nolu parseller, 6 ada 1,7 ve 9 nolu parseller, 7 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parseller, 8 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller, 9 ada 1,2,3,13,14,18 nolu parseller, 22 ada 1,2,4,5 ve 6 nolu parseller, 29 ada 1,2,10,12,13 ve 15 nolu kadastral parseller ve çevresinde 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve 3290 sayılı yasanın EK-1 maddesine istinaden yeniden yapılan  imar uygulaması  Belediye Encümenimizin 21.12.2016 tarih ve 753 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

        Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.      

İLAN TARİHİ              : 17.04.2017 

İLAN BİTİM TARİHİ : 17.05.2017 

 

×