"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

08/08/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

DUYURU İLANI

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3 pafta 565, 2522, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 3586, 3587, 3613, 3614 nolu parseller, 4 pafta, 463, 589, 590, 591, 592, 593 nolu parseller, 9 Pafta 465, 474, 475, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 564, 566, 570, 585, 1536, 1537, 3483, 3580, 3581, 3582, 3588, 3589, 3597, 3598, 3717, 3864, 3984, 3985, 3986, 3987 nolu parseller; 18 pafta 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3213, 3235, 3237, 3249, 3251, 3255, 3267, 3269, 3271 nolu parseller; 21 pafta 2699, 2700, 2701, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2719, 2720, 3282, 3317, 3324, 3476 nolu parseller; 23L-3 pafta, 3951 ada 1 parsel, 4620 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller ve çevresinde, 2981/3290 sayılı yasanın 10/C maddesine istinaden yapılan ve Toroslar Belediye Encümeninin 28. 04. 2010 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen ve ilgili tapu sicil müdürlüğünde 05.12.2011 tarih ve 19238 yevmiye no ile tescil edilen 28-50 Nolu Toroslar Mahallesi Islah İmar Uygulaması ve Tapu Tescil işi, uygulamaya giren parsellerden Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah, 9 pafta, 570 nolu parsel maliklerinden ORHAN BİNGÖL Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2012/632 Esas no, 2012/1357 Karar no sayılı kararı ile mahkeme uygulamanın iptali yönünde hüküm vermiştir.

Sonuçlanan Mersin 2. İdare Mahkemesinin kararının uygulanabilmesi için 28-50 Nolu Toroslar Mahallesi Islah İmar Uygulaması ve Tapu Tescil işi sonucu oluşan imar adaları ve bu adalardaki imar parselleri ile ilgi ada/parsellerde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas, düzeltme imar uygulaması vs. işlemi görerek yeni imar parselleri oluşmuş ise bunlarında geri dönüşümlerini sağlayacak şekilde, imar parsellerinin iptal edilerek, uygulama öncesindeki ilk kadastral parsellere geri dönüşümü sağlayacak şekilde Geri Dönüşüm Cetvellerinin hazırlanması ve geri dönüşüm yapılan bu kadastral parseller ve çevresinde yeniden imar uygulaması yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah, 22L-2, 23L-3, 23L-4, 23L-1 pafta, 3951, 4341, 4342, 4343, 4345, 4620, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327,9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10779, 10780, 10781, 10782 imar adalarındaki parsellerin geri dönüşümünü sağlayacak şekilde imar ada ve parsellerinin iptal edilerek ilk kadastral parsellere geri dönüşüm yapıldığı, geri dönüşüm yapılan kadastral parseller ve çevresinde yeniden yapılan imar uygulaması kapsamında; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah. 3 pafta 565, 2519, 2520, 2522, 2523, 2525, 2526, 2527, 2530, 2531, 3613, 3614, 3982, 3984 nolu parseller, 4 pafta, 463, 589, 590, 591, 592, 593, 3963, 3964, 3965, 3966 nolu parseller, 9 Pafta 465, 474, 475, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 564, 566, 570, 585, 1536, 1537, 3483, 3580, 3582, 3588, 3589, 3590, 3597, 3598, 3717, 3864, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3980, 3983, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990 nolu parseller; 18 pafta 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3213, 3235, 3237, 3249, 3251, 3255, 3267, 3269, 3271, 3979, 3981 nolu parseller; 21 pafta 2699, 2700, 2701, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2719, 2720, 3282, 3317, 3324, 3476 nolu parseller; 23L-3 pafta, 3951 ada 1 parsel, 4620 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller; 9004 ada 4 nolu parseller ile imar ve kadastral parselleri kapsayan alanda 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesine istinaden yeniden yapılan imar uygulaması Belediye Encümenimizin 20.04.2016 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilmişti ancak askı süresinde mülkiyet sahipleri tarafından yapılan itirazlar Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve yüklenici harita firması tarafından değerlendirilmiştir. Askı süresindeki itirazların değerlendirilmesi sonucunda, 2981/3290 sayılı yasanın 10/C maddesine istinaden yüklenici harita firması tarafından tashih edilerek belediyemize teslim edilen imar uygulama dosyası Belediye Encümenimizin 21.12.2016 tarih ve 752 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve tekrar askıya çıkarılan imar uygulama dosyası askı süresindeki itirazların değerlendirilmesi sonucunda, 2981/3290 sayılı yasanın 10/C maddesine istinaden yüklenici harita firması tarafından 2. kez tashih edilerek belediyemize teslim edilmiş olup Belediye Encümenimizin 26.07.2017 tarih ve 518 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2. kez Tashihi yapılan uygulama, 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda 27/07/2017 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

 

İLAN TARİHİ :27.07.2017

İLAN BİTİM TARİHİ :25.08.2017

×