"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

14/09/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

DUYURU İLANI

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, mülga Darısekisi Köyü sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planlarının bütünleştirilmesine yönelik hazırlanan plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2015 tarih ve 778 sayılı kararıyla tadilen onaylanmış, askı süresinde itiraz yapılmış; yapılan itirazlar Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek 602-603-609-992-611-612-613 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 7 metrelik yaya yolunun iptaline ilişkin itiraz kabul edilmiş ve 16/12/2016 tarih ve 1219 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile ekli paraflı krokide görüldüğü şekli ile tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosuna    14 / 09 / 2017 tarihinde başlamak üzere bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

×