"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

26/10/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2 pafta, 54, 55 ve 57 nolu parseller; O33A01B3C pafta, 375 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ve çevresinde, 3194 sayılı yasanın 18.maddesine istinaden yapılan ve Toroslar Belediye Encümeninin 11.10.2017 tarih ve 669 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesi ve aynı kanunun 18.maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi bitiminde uygulamaya yapılan itirazlar dilekçelerinin değerlendirilmesi sonucunda tashih (düzeltme) yapılması halinde, belirtilen tashih ilan tarihinden itibaren Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

 

İLAN TARİHİ : 23.10.2017

İLAN BİTİM TARİHİ: 24.11.2017 

×