"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

17/10/2018 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz mahallelerinden Gözne Mahallesinde, Tapunun Mersin ili, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 4,N33D-N33D22D1A, N33D22D1, N33D22D1A1 pafta, 3478, 3707, 3709, 3710, 3712, 3715, 3837,3839,3840,4134,4135 nolu parseller ve 392 ada 1,2,3 nolu parseller ve çevresinde, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması, Belediye Encümenimizin 26.09.2018 tarih ve 643 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ : 17.10.2018

İLAN BİTİM TARİHİ :15.11.2018

1.TASHİH İLAN TARİHİ : 15.02.2019

1.TASHİH İLAN BİTİM TARİHİ : 13.02.2019

2.TASHİH İLAN TARİHİ : 15.04.2019

2.TASHİH İLAN BİTİM TARİHİ : 14.05.2019

×