GÜNDEM

YALINAYAK MAHALLESİ 10570 ADA 1 NOLU PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

MERSİN İLİ, TOROSLAR İLÇESİ, YALINAYAK MAHALLESİ 10570 ADA 1 NOLU PARSELDE, LOJİSTİK TESİS ALANI İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 10570 ada 1 nolu parselde,  Lojistik Tesis Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.02.2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2021 tarih ve 121 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 09/06/2021 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Haber Tarihi : 09/06/2021