HİZMETLERİMİZ

İNŞAAT RUHSATI

İnşaat ruhsatı almak için gerekli şartlar şunlardır:

1.Ruhsat Dilekçesi
2. Taahhütname Dilekçesi
3. İmar Durum Belgesi
4. Tapu
5. Aplikasyon Krokisi
6. Harita (Plan) Örneği
7. Harita mühendisi tarafından hazırlanan aplikasyon ve istikamet belgesi
8. Proje müellifi taahhütnameleri
9. Proje müellifi kısıtlılık dilekçeleri
10. Proje müellifi imza sirküleri
11. Jeolojik rapor
12. Jeofizik rapor
13. Zemin emniyet raporu
14. Kırmızı kot
15. Plankote
16. Numarataj fotokopisi
17. Vaziyet onayı
18. 5 adet mimari proje
19. 5 adet statik proje ve rapor
20. 5 adet mekanik proje ve rapor
21. 5 adet elektrik proje
22. Proje kontrol formu
23. Proje denetçilerin evrakları
24. Şantiye şefi evrakları
25. Müteahhit evrakları
25. Mimari proje cd
27. Statik proje cd
28. Mekanik proje cd
1.Ruhsat Dilekçesi
2. Taahhütname Dilekçesi
3. İmar Durum Belgesi
4. Tapu
5. Aplikasyon Krokisi
6. Harita (Plan) Örneği
7. Fenni mesul ve proje müellifi taahhütnameleri
8. Fenni mesul ve proje müellifi kısıtlılık dilekçeleri
9. fenni mesul ve proje müellifi imza sirküleri
10. Jeolojik rapor
11. Jeofizik rapor
12. Zemin emniyet raporu
13. Kırmızı kot
14. Plankote
15. Numarataj fotokopisi
16. Vaziyet onayı
17. 5 adet mimari proje
18. 5 adet statik proje ve rapor
19. 5 adet mekanik proje ve rapor
20. Müteahhit evrakları
21. Mimari proje cd