GÜNDEM

98 NOLU SOĞUCAK MAHALLESI İMAR UYGULAMASI 0 1 / 1

98 Nolu Soğucak Mahallesi İmar Uygulaması 0 1 / 1

İ L A N METNİ

Belediyemiz mahallelerinden Belenkeşlik Mahallesinde tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Belenkeşlik Mahallesi 6-7 ve O33A02D4 pafta 193,195,196,197 ve 2704 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması,Belediye Encümenimizin 19.02.2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve arazi ve arsa düzenlemesi hakkındaki yönetmeliğin 25. ve 26.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

Haber Tarihi : 02/03/2020