HİZMETLERİMİZ

EVLENME İŞLEMLERI

TOROSLAR BELEDİYESİ

EVLENDİRME   MEMURLUĞU

NİKAH  İÇİN GEREKLİ  EVRAKLAR   LİSTESİ

 

1-Çiftlere ait birer adet kimlik fotokopisi

2-Çiftlere ait 4 er adet vesikalık fotoğraf
3-Aile Hekimliğinden Fotoğraflı sağlık raporu ve Akdeniz Anemi Testi Raporu
4-Uluslar Arası Aile Cüzdanı  Ücreti  705,00 TL
ÇİFTLER BAŞVURUYU BİRLİKTE YAPMALIDIR.
BİRLİKTE BAŞVURU YAPAMAYAN ÇİFTLERDEN GELEMEYENDEN VEKALETNAME İSTENMEKTEDİR.

 

 

-Yabancı Uyruklulardan İstenilen Evrak Listesi:

        - Genel evrak listesinde bulunan evraklar

        -  Apostilli Bekarlık Belgesi,

        -  Apostilli Doğum Belgesi,

        -  Pasaport  fotokopisi ( Noter onayı ve tercümesi  yapılmalıdır.)

 

-Suriye Vatandaşlarından İstenilen Evrak Listesi:

          - Genel Evrak Listesinde Bulunan Evraklar

          - İl Göç İdaresinden Evlenme Ehliyet Belgesi

          - Geçici Kimlik Fotokopisi

          - Mersin dışında kayıtlı olanlardan ‘Yol İzin Belgesi ‘

 

-Tutuklu ve Hükümlülerden İstenilen Evrak Listesi:

         - Genel Evrak Listesinde Bulunan Evraklar

         - Mahkeme Yazısı,

         - Vasi Kararı,

         - Cezaevi  Doktorundan Alınan Sağlık Raporu,

         - Mahkemeden Alınan             ‘’ Cezaevinde Nikah Kıyılabilir’’ Yazısı

 

-Engelli Vatandaşlardan İstenilen Evrak Listesi:

          - Genel Evrak Listesinde Bulunan Evraklar

          - Engelli Raporu,

          - Vasi Kararı

 

-65 Yaş Üstü Vatandaşlardan İstenilen Evrak Listesi:

         - Genel Evrak Listesinde Bulunan Evraklar

         -  Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Akli Meleke (Hukuki Ehliyet) Raporu

 

-Reşit Olmayanlardan İstenilen Evrak Listesi:

        - Genel Evrak Listesinde Bulunan Evraklar

        - 16 Yaş İçin Mahkeme İzin Yazısı,

         -17 Yaş İçin Anne-Baba Kimlik Fotokopileri ve İzin veya Noter Tasdikli Muvafakatnamesi

. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

-              Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

 

-              Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

 

-              Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

 

-              Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

 

-              Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

 

 

BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir.

 

Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

 

Evlilik akdi ile ilgili nüfus bilgilerinin değişikliği 3 iş günü içerisinde gerçekleşir.

 

EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.