HİZMETLERİMİZ

YAPI KULLANMA İZNİ

İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde ; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve Belediyemis İmar Müdürlüğü - Yapı Kullanma İzni Amirliğince düzenlenen bir belgedir. Yapı tamamen bittiği taktirde tamamının, veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı taktirde bu kısımların kullanılabilmesi için ilgilinin müracaatı üzerine inşaat belediyemiz teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilir.
Yapı kullanma izni almadan binanıza; yasa gereğince su , elektrik, telefon v.s. aboneliği yaptıramazsınız.
1.Dilekçe
2. Adres Tespit Belgesi
3. Tapu
4. Yapı Ruhsat (tadilat ruhsatı - yenileme ruhsatı)
5. Su Basman Vizesi
6. Bina Röperli Aplikasyon Krokisi (netcad işlenecek)
7. SGK'dan İlişiksizlik Belgesi
8. Fenni Mesul Raporu
9. Mimari Proje Müellifi
10. Asansör Raporu
11. Binanın Resmi
12. İş Bitirme Belgesi
13. Enerji Kimlik Belgesi
14. Topraklama Ölçüm Raporu
15. İskan Raporu
1.Dilekçe
2. Adres Tespit Belgesi
3. Tapu
4. Yapı Ruhsat (tadilat ruhsatı - yenileme ruhsatı)
5. Su Basman Vizesi
6. Bina Röperli Aplikasyon Krokisi (netcad işlenecek)
7. SGK'dan İlişiksizlik Belgesi
8. Fenni Mesul Raporu
9. Mimari Proje Müellifi
10. Binanın Resmi
11. Enerji Kimlik Belgesi
12. Topraklama Ölçüm Raporu
13. İskan Raporu