GÜNDEM

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi 1317 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih ve 91 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 10/06/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Haber Tarihi : 10/06/2020